نکات مهم:

حتماً بخوانید:

1- سامانه دروس به روز رسانی شده است و شما میتوانید از این آدرس به دروس ترم جدید دسترسی پیدا کنید.

2- لازم یه ذکر است نام کاربری و پسورد شما در سایت جدید هر دو برابر نام کاربری قبلی شما است و باید برای ادامه استفاده در اولین ورود پسورد خود را تغییر دهید.

3- دسترسی به سایت گروه از خارج دانشگاه با مشکلاتی مواجه است. برای دسترسی به سایت گروه از خارج دانشگاه به شبکه  VPN دانشگاه (Dialer) وصل شوید و برای این کار لازم است آدرس سرور VPN را به 2.189.142.60 (موجود در تنظیمات Dialer) تغییر دهید.

دروس ترم پیش همچنان از آدرس قبلی قابل دسترسی اند.