زمان و مکان انتخابات شورای مرکزی

بدینوسیله به اطلاع میرساند، مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران برای برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی روز دوشنبه 18 آبان 94 در محل دانشکده علوم تربیتی برگزار خواهد شد. از همه همکاران جهت شرکت فعال در این جلسه دعوت به عمل می آید. بازرس انجمن نیز در این جلسه انتخاب خواهد شد.

ضمناً جهت انجام تشریفات قانونی عضویت همکاران و برگزاری هر چه دقیقتر انتخابات از همکاران عضو هیات علمی خواهشمند است یک کارت شناسایی (ترجیحا کارت پرسنلی) را به همراه داشته باشند.