انتخابات شورای مرکزی برگزار شد

انتخابات اولین دوره شورای مرکزی کانون صنفی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در روز دوشنبه 18 آبان 94 در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی برگزار گردید و افراد زیر به عضویت شورای مرکزی انتخاب شدند:

  • امید علی کرمزاده ۱۳۰ رای
  • حسین الهام پور   ۱۲۱ رای
  • محمد رعایایی.  ۱۱۴ رای
  • حسین اقایی جنت مکان. ۸۸ رای
  • هوشنگ پورکاسب ۵۲ رای
  • اکبر حیدی.       ۴۸ رای
  • پیمان حسیبی.   ۴۷ رای

همچنین آقایان محمود جورابیان و سید مرتضی افقه هر کدام با 44 رای به عنوان عضو علی البدل و آقای آرش مرادزادگان با 61 رای به عنوان بازرس کانون انتخاب گردیدند.